ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ TO KIDS DREAM FESTIVAL

ΣΤΙΣ 11 & 12 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Με την αγορά του εισιτηρίου αυτού ο κάτοχός του αποδέχεται όλους του παρακάτω όρους που αφορούν την αναγραφόμενη Εκδήλωση, τους όρους  λειτουργίας του χώρου της Εκδήλωσης καθώς και οποιουσδήποτε άλλους όρους μπορεί να θέσει ο Διοργανωτής.

 • Το εισιτήριο ισχύει για μία και μόνο είσοδο και είναι έγκυρο μόνο αν έχει αγοραστεί από επίσημο σημείο πώλησης (ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά ή σε ταμείο).
 • Με το εισιτήριο γενικής εισόδου τα παιδιά έχουν πρόσβαση στις δράσεις ανάλογα με την διαθεσιμότητα. Για τα εργαστήρια ρομποτικής, το τουρνουά σκάκι και τα περιβαλλοντικά εργαστήρια απαιτείται προεγγραφή σε λίστα προτεραιότητας. Πιθανόν να χρειαστεί προεγγραφή και για άλλες δράσεις.
 • Στην τιμή του εισιτηρίου δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσβαση στο μπάντζι τραμπολίνο, η αγορά του εισιτηρίου γίνεται στον χώρο και η χρήση του ισχύει για 1 φορά.
 • Η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει εμπορία εισιτηρίων απαγορεύεται αυστηρά. Εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση των διοργανωτών, μπορεί να ακυρωθούν.
 • Κάθε πελάτης έχει το δικαίωμα να παραστεί στην παράσταση μόνο για την συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα η οποία αναφέρεται στο εισιτήριό του.
 • Ο πελάτης οφείλει να φυλάσσει το απόκομμα του εισιτηρίου μέχρι το τέλος της εκδήλωσης και να το επιδεικνύει στο προσωπικό του χώρου οποτεδήποτε του ζητηθεί.
 • Τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί με οποιοδήποτε τρόπο, ισχύουν μόνο για την καθορισμένη ημέρα της Εκδήλωσης και δεν επιστρέφονται ούτε ανταλλάσσονται, καθώς η Εκδήλωση είναι δραστηριότητα αναψυχής σε ορισμένη ημερομηνία και εξαιρείται από το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή (άρθρο 3ιβ παρ. ιβ Ν. 2251/1994).
 • Δεν καλύπτονται, ούτε αντικαθίστανται εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί και ο Διοργανωτής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη στην περίπτωση που κάποιο κλεμμένο ή χαμένο εισιτήριο χρησιμοποιηθεί από άλλο πρόσωπο, καθόσον αδυνατεί να γνωρίζει εάν ο κάτοχος που επιδεικνύει το εισιτήριο στην είσοδο είναι ο πραγματικός κάτοχος ή όχι. 
 • Η φωτογράφιση, μαγνητοσκόπηση και μαγνητοφώνηση της Εκδήλωσης δεν επιτρέπεται. Για τον λόγο αυτό απαγορεύεται η μεταφορά και χρήση οπτικοακουστικών μέσων καταγραφής στο χώρο της εκδήλωσης. Στο πλαίσιο αυτής της απαγόρευσης, το προσωπικό του Διοργανωτή δύναται να ελέγξει προσωπικά αντικείμενα του πελάτη κατά την είσοδό του στο χώρο.
 • Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο με φαγητό ή ποτό.
 • Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Ο θεατής θα πρέπει να λάβει τα μέτρα του σχετικά, δεδομένου ότι η εκδήλωση τελείται σε ανοιχτό χώρο..
 • Οι κηδεμόνες ή άλλοι εξουσιοδοτημένοι ενήλικοι έχουν την απόλυτη ευθύνη των ανηλίκων που συνοδεύουν για κάθε περίπτωση. Επίσης οφείλουν να επιτηρούν και να εποπτεύουν τον ανήλικο και έχουν την απόλυτη ευθύνη στην περίπτωση τραυματισμού του ανηλίκου ή σε περίπτωση που ο ανήλικος χαθεί.
 • Οι θεατές δεν επιτρέπεται να φέρουν κατά την είσοδο μπουκάλια, όπλα, αιχμηρά αντικείμενα και ό,τι άλλο θα μπορούσε να αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των παρευρισκομένων. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα ελέγχου των θεατών στην είσοδο για λόγους ασφαλείας.
 • Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο σε άτομα που δεν τηρούν μία ευπρεπή εμφάνιση ή/και συμπεριφορά στο ύφος του χώρου (το οποίο είναι στην άμεση κρίση του Διοργανωτή την ώρα προσέλευσης του θεατή στην εκδήλωση), ή σε άτομα που είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, ή φέρουν ρατσιστικά, θρησκευτικά ή σεξιστικά σύμβολα ή σύμβολα ομάδων ή για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια των άλλων θεατών ή του χώρου χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.
 • Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων του Διοργανωτή για θέματα ασφαλείας. Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση των θεατών με τις σχετικές υποδείξεις του παραπάνω προσωπικού, θα συνιστά λόγο απομάκρυνσης του θεατή χωρίς δικαίωμά του επιστροφής χρημάτων. Σε περίπτωση δε που εξαιτίας της μη συμμόρφωσής του θεατή προκληθεί οποιοσδήποτε τραυματισμός του ή άλλη ζημία του, ο θεατής δηλώνει ότι παραιτείται ρητά από την άσκηση οποιασδήποτε απαίτησης κατά του Διοργανωτή. Απαγορεύεται ρητά το crowd surfing καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θεατών, το προσωπικό της Διοργανώτριας ή τον  εξοπλισμό της Εκδήλωσης.
 • Σε περίπτωση αναβολής της Εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας που καθιστούν ανέφικτη τη διεξαγωγή της ή για οργανωτικούς λόγους, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας, της ώρας ή/και του τόπου διεξαγωγής της ή του προγράμματος αυτής, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης μέσα από την ιστοσελίδα του ή/και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Σε αυτή την περίπτωση, τα εισιτήρια ισχύουν ως έχουν για την νέα ημερομηνία ή/ και τόπο και δεν εξαργυρώνονται.
 • Η εκδήλωση θα τελεστεί ακόμα και εάν υπάρξουν ακυρώσεις μεμονωμένων θεαμάτων ή δράσεων. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο πρόγραμμα, ακόμα και την τελευταία στιγμή, χωρίς να ενημερώσει τους κατόχους εισιτηρίων. Αρκεί οι αλλαγές να δημοσιευτούν στην επίσημη ιστοσελίδα της εκδήλωσης.
 • Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της παράστασης, ο Διοργανωτής θα ενημερώσει με σχετική ανάρτηση μέσω της ιστοσελίδας του ή/και μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για τον χρόνο και τον τρόπο επιστροφής του αντιτίμου των εισιτηρίων. Ο θεατής αποδέχεται ότι οι Διοργανωτές, εκτός από την επιστροφή του αντίτιμου του εισιτηρίου του, δεν έχουν υποχρέωση να τον αποζημιώσουν για καμία άλλη δαπάνη του συνεπεία ματαίωσης της παράστασης.
 • Οι θεατές ενημερώνονται ότι η Εκδήλωση είναι πιθανό να φωτογραφηθεί ή να βιντεοσκοπηθεί ή να μαγνητοσκοπηθεί για να χρησιμοποιηθεί για προωθητικούς λόγους του Διοργανωτή ή των Καλλιτεχνών. Οι θεατές που δεν επιθυμούν την φωτογράφιση/ βιντεοσκόπηση/μαγνητοσκόπησή τους καλούνται να απέχουν από τα σημεία όπου θα λαμβάνουν χώρα οι ανωτέρω ενέργειες. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά, δεν θα έχουν καμία απαίτηση από τον Διοργανωτή ή την εταιρία που εκτελεί τη βιντεοσκόπηση/ μαγνητοσκόπηση ή από τους καλλιτέχνες.
 • Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου σας, μπορείτε να το επανεκδώσετε στα ταμεία υπό την προϋπόθεση προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων αγοράς, καθώς και μιας ταυτότητας η οποία πιστοποιεί ότι ο κάτοχός της είναι ο αγοραστής του εισιτηρίου.
 • Απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή ανηλίκων στον χώρο χωρίς την συνοδεία κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου ενηλίκου ατόμου.
 • Απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή ενηλίκων στον χώρο που δεν συνοδεύουν παιδιά. (Εξαιρούνται τα άτομα που εργάζονται ή είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της Εκδήλωσης).